Потенціометр зворотнього зв’язку Honeywell, 10 кОм для отримання віддаленої індикації про ступінь відкриття клапана.