Монтажний клапан до розповітрювача 3/8″ х 1/2″ дозволяє від’єднати розповітрювач від системи без необхідності її спорожнення.